Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

PSG przeznaczyła w 2017 r. ponad 643 mln zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, PSG stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego przeznaczając w 2017 r. ponad 290 mln zł na przebudowę i modernizację sieci gazowej.

Kluczowe zadania inwestycyjne w PSG realizowane są w formule projektowej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Projekty inwestycji strategicznych stanowią 52 projekty planowane do współfinansowania lub współfinasowane ze środków Unii Europejskiej oraz inne projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla PSG.

W ramach działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego PSG zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym 7 umów o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 357 mln. zł, przy kwocie dofinansowania ponad 171 mln zł. Łączna długość planowanych do wybudowania lub zmodernizowania gazociągów dystrybucyjnychw ramach przedmiotowych projektów wynosi 371 km.

PSG przeznaczyła w 2017 r. ponad 643 mln zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców.

W 2017 r. kontynuowane były działania związane z rozwojem obszaru badań i rozwoju, czego efektem ma być wzrost innowacyjności PSG. Współpracowano z jednostkami naukowo–badawczymi funkcjonującymi w kraju. W ramach współpracy w Grupie PGNiG kontynuowano prace związane z przygotowaniem obszarów badawczo-rozwojowych na potrzeby konkursu jaki ma się odbyć w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBiR, PGNiG oraz GAZ-SYSTEM. PSG zainteresowana jest 12 zagadnieniami badawczymi, które będą realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. W 2017 r. trwały prace nad wykorzystaniem akustycznej metody badania stanu technicznego rurociągów (API-AE) i prowadzono testy tej technologii na gazociągach różnego typu.

W trakcie uzgodnień są zasady i zakresy współpracy pomiędzy PSG a liczącymi się na rynku krajowym dystrybutorami paliw płynnych. Przedmiotem współpracy ma być możliwość doprowadzenia infrastruktury dystrybucyjnej umożliwiającej dostawę paliwa gazowego (CNG i LNG).

W 2017 r. dzięki dokonanym inwestycjom o ponad 90 tys. wzrosła liczba nowych odbiorców, biorąc pod uwagę ilość układów pomiarowych. Długość własnej sieci gazowej w 2017 r. wyniosła 133,3 tys. km (wraz z przyłączami 183,0 tys. km), co wskazuje na wzrost o prawie 5 tys. km w porównaniu do 2016 r.