Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W 2017 r. w KPMG Kosakowo prowadzono prace związane z budową 5 komór Klastra B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowany był proces ługowania 4 kawern (K-6, K-8, K-9 i K-10). Prowadzono czynności przetargowe na wybór m.in. wykonawców infrastruktury gazowej, zagospodarowania terenów oraz dostaw inwestorskich. Zakładano, że komory K-6, K-8, K-9 mogłyby zostać przekazane do eksploatacji w IV kw. 2018 r. Jednakże, w ramach prowadzonego monitorowania procesu ługowania kawern, stwierdzono korzystne warunki geologiczne pozwalające na uzyskanie większej objętości geometrycznej, co przełoży się na zwiększenie objętości użytecznej dla magazynowanego gazu wysokometanowego oraz zakończenie prac na K-6, K-8 i K-9 w terminie do 15 stycznia 2019 r. oraz K-7 i K-10 w terminie do 15 września 2021 r.

W zakresie realizacji kontraktu budowy KPMG Kosakowo, opracowano wniosek na zmianę koncesji KPMG Kosakowo, który złożono do Ministerstwa Środowiska celem uzyskania decyzji administracyjnej zmiany koncesji. Zmiana koncesji obejmuje budowę 10 komór magazynowych zgrupowanych po 5 na dwóch klastrach o symbolach C i D wraz z gazociągami i rurociągami technologicznymi.