Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W 2017 r. nakłady inwestycyjne PGNiG w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 867 mln zł i były o 4% wyższe od nakładów poniesionych w 2016 r.

W przypadku poszukiwań nakłady poniesiono głównie na wykonanie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych (z czego najwięcej przeznaczono na otwór rozpoznawczy Kramarzówka: 75 mln zł) oraz na prace sejsmiczne i geofizyczne (z czego najwięcej na sejsmikę 3D w rejonie Rybotycze-Fredropol: 51 mln zł). Łącznie na poszukiwania w kraju i za granicą PGNiG przeznaczyło 475 mln zł.

Istotne projekty inwestycyjne w Polsce

Wśród najważniejszych projektów wydobywczych można wymienić wykonanie otworów eksploatacyjnych w rejonie Lubiatów-Międzychód-Grotów (71 mln zł) oraz zagospodarowanie złoża Radoszyn (26 mln zł). Łącznie na projekty wydobywcze w kraju i za granicą PGNiG przeznaczyło 392 mln zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione w Pakistanie w 2017 r. wyniosły 100 mln zł i były o 2% wyższe niż w 2016 r.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne poniesione w Norwegii wyniosły 275 mln zł. PGNiG UN razem z partnerami kontynuowało prace nad zagospodarowaniem złóż Gina Krog, Ærfugl i Skogul. Trwa wiercenie dodatkowych odwiertów produkcyjnych na pierwszym z nich, co pozwala na optymalizację finansowania projektu. Zakłada się, że produkcja osiągnie zakładany poziom po zakończeniu kampanii wierceń w 2019 r. W grudniu 2017 r. przedstawiono do zatwierdzenia plany zagospodarowania złóż Ærfugl i Skogul. Wiercenie odwiertów eksploatacyjnych i instalację urządzeń wydobywczych na złożach zaplanowano na lata 2019/2020, a rozpoczęcie produkcji na 2020 r.