Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Segment w liczbach

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

Wybrane dane finansowe segmentu 

 mln zł
2017 2016** 2015* 2014* 2013*
Przychody ze sprzedaży 459 362 325 325 424
EBITDA (162) (187) 12 (49) (44)
* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności GK PGNiG

Działalność w 2017 r.

W zakresie wzmocnienia wizerunku Grupy, w kwietniu 2017 r. Grupa Kapitałowa PGNiG przyjęła „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGNiG na lata 2017-2022”. Ponadto w 2017 r. Grupa PGNiG zwiększyła swoje zaangażowanie w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych. Uruchomiono m.in. największy program badawczy w Grupie PGNiG, czyli INGA – Innowacyjne Gazownictwo oraz inicjatywę InnVento – pierwszy inkubator  dla startupów w sektorze naftowo-gazowniczym.

 

CLPB świadczy usługi w zakresie m.in. badania poprawności i wiarygodności pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego, badania urządzeń i systemów pomiarowych oraz analiz technicznych, opinii i ekspertyz technicznych. W 2017 r. realizowano m.in. usługi z zakresu nadzoru nad systemem rozliczeń ładunków w terminalu w Świnoujściu, walidacji procesowych chromatografów gazowych na potrzeby rozliczeń gazów ziemnych oraz wzorcowanie układów pomiarowych na obiektach na gazociągu jamalskim i w terminalu LNG w Świnoujściu. Do największych klientów oddziału należą spółki Grupy PGNiG, GAZ-SYSTEM i EuroPolGaz SA.

PGNiG Technologie zapewnia kompleksowe wykonywanie inwestycji w zakresie budowy kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego oraz obiektów przesyłu gazu ziemnego. W 2017 r. świadczono usługi głównie dla spółek Grupy PGNiG w zakresie zagospodarowania złóż i odwiertów oraz dostaw osprzętu powierzchniowego wyposażenia odwiertów. Eksport w 2017 r. dotyczył wyrobów gotowych głównie do Norwegii, Pakistanu oraz na Ukrainę.

W 2017 r. zrealizowano inwestycję kapitałową w spółkę Polimex-Mostostal SA.

Podstawową działalnością PGNiG Serwis jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, teleinformatycznych, wsparcia w zakresie zarządzania projektami, zarządzania nieruchomościami, zarządzania flotą samochodową, obsługi portiersko-recepcyjnej oraz usługi bezpośredniej ochrony fizycznej dla spółek z Grupy PGNiG. PGNiG Serwis pełni funkcję Centrum Usług Wspólnych dla 15 spółek Grupy PGNiG.

Gazoprojekt świadczy usługi konsultingowe i projektowe na wszystkich etapach procedur administracyjnych: formułowania założeń techniczno-ekonomicznych, opracowywania dokumentacji oraz realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wykonuje m.in. analizy przedprojektowe, opracowania środowiskowe, dokumentację formalnoprawną, projektową i powykonawczą oraz wizualizacje 3D. W 2017 r. wystąpił znaczący wzrost ilości zapytań ofertowych na duże projekty infrastrukturalne w branży na rynku polskim – dotyczące gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz tłoczni gazu.

Geovita prowadzi działalność o profilu wypoczynkowym, odnowy biologicznej, profilaktyki leczniczej, rehabilitacji leczniczej i konferencyjno-szkoleniowym. Obiekty spółki Geovita położone są w Dąbkach, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Jadwisinie koło Serocka, Płotkach koło Piły, Jugowicach, Lądku-Zdroju, Zakopanem, Wiśle, Złockiem koło Muszyny oraz w Krynicy-Zdroju. Geovita dzierżawi i zarządza również trzema hotelami: Orient w Krakowie, Bukowy Dworek w Gronowie k/Łagowa oraz Perła Bieszczadów k/Ustrzyk Dolnych. W 2017 r. wprowadzono zmiany w działalności operacyjnej Geovity, mające na celu obniżenie jej kosztów operacyjnych oraz poprawienie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

W 2017 r. kontynuowano współpracę z Polski Gaz TUW w zakresie umów ubezpieczenia, zarówno dla PGNiG, jak i spółek Grupy PGNiG. Towarzystwo ubezpiecza głównie spółki Grupy PGNiG na zasadzie wzajemności członkowskiej wewnątrz Towarzystwa, co pozwala na zwiększenie dopasowania usług ubezpieczeniowych do potrzeb ubezpieczających poprzez realny wkład, jaki mają oni w proces funkcjonowania Towarzystwa oraz możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeb ubezpieczeniowych. Utworzenie Polski Gaz TUW w ramach Grupy PGNiG było związane z chęcią poprawy jakości usług ubezpieczeniowych, z których korzystają podmioty Grupy PGNiG, i zwiększeniem efektywności kosztowej. Pierwsze polisy ubezpieczeniowe wystawione przez Polski Gaz TUW dla spółek Grupy PGNiG obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

W I półroczu 2017 r. podjęte zostały działania, w efekcie których od 1 lipca 2017 r. odnowiono ochronę ubezpieczeniową dla spółek Grupy PGNiG w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty. Na początku 2018 r. odnowiono ochronę w zakresie programu ubezpieczenia działalności upstream dla PGNiG. Planowane są również działania mające na celu ponowne odnowienie ochrony ubezpieczeniowej dla spółek Grupy PGNiG w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty.