Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W 2017 r. PGNiG TERMIKA dostarczała ciepło do dwóch sieci miejskich: w Warszawie, będącej własnością Veolia Energia Warszawa SA oraz własnej, położonej na terenie Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Siecią Veolia Energia Warszawa SA dostarczano również ciepło do własnych odbiorców końcowych, zasilanych w ramach zawartej z umowy przesyłowej i rozliczanych wg osobnej grupy taryfowej (OKW) PGNiG TERMIKA.

PGNiG TERMIKA utrzymuje konkurencyjność ciepła sieciowego w Warszawie, co oznacza, że ciepło sieciowe jest najtańszym sposobem ogrzewania budynków w Warszawie. Wyprodukowana moc cieplna w 2017 r. odpowiadała wymaganiom zawartym w uzgodnieniu rocznym z Veolia Energia Warszawa SA gwarantując bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Warszawy. W związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2017 r. wieloletniej umowy sprzedaży ciepła między PGNiG TERMIKA a Veolia Energia Warszawa SA strony umowy zawarły umowę tymczasową na okres do końca trwania ważności obowiązującej Taryfy dla ciepła tj. do dnia 17 marca 2018 r. i prowadzą negocjacje w sprawie zawarcia umowy długoterminowej.

W trakcie roku wznowiono wstrzymaną w 2016 r. akwizycję klientów w grupie OKW oraz klientów przyłączonych do sieci pruszkowskiej. Zrezygnowano z przyłączenia EC Pruszków do warszawskiej sieci ciepłowniczej i podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad wyborem koncepcji technicznej modernizacji EC Pruszków.

Trwają prace nad dostosowaniem C Kawęczyn do wymogów Best Available Techniques (BAT) – odstąpiono od realizacji programu dostosowania kotłów wodnych K9, K10 do wymagań Konkluzji BAT i realizacji wariantu alternatywnego, tj. rozbudowy kotłowni gazowej o dodatkową moc ok. 260 MWt. PGNiG TERMIKA uczestniczyła aktywnie w procesach konsultacji nowych regulacji, m.in. we współtworzeniu regulacji dotyczących wdrożenia mechanizmów „rynku mocy” w Polsce z uwzględnieniem jednostek kogeneracji, w konsultacjach regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz utrzymania korzystnych regulacji w obszarze taryfowania cen ciepła.

PGNiG TERMIKA aktywnie poszukuje na rynku potencjalnych celów akwizycyjnych w obszarze systemów ciepłowniczych. Obecna łączna długość sieci ciepłowniczej w ramach segmentu Wytwarzania wynosi 391,6 km. Liczba odbiorców PGNiG TERMIKA (w tym odbiorców OKW) wynosi 571, natomiast PGNiG TERMIKA EP: około 2,7 tys.

W dniu 1 września 2017 r. zakończono proces połączenia spółek PGNiG TERMIKA EP i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA, którego celem jest optymalizacja kosztów działalności oraz integracja biznesowa nowego podmiotu z PGNiG TERMIKA, co wpłynie na poprawę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, jakość nadzoru biznesowego oraz umożliwi wykorzystanie synergii pomiędzy wszystkimi podmiotami. W wyniku przeprowadzonej fuzji prognozowane jest osiągnięcie sumarycznej korzyści dla spółki w latach 2017-2023 (nominalnie) w łącznej wysokości 48,4 mln zł.