Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Podstawową działalnością segmentu jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, dystrybucja ciepła oraz realizacja dużych przedsięwzięć elektroenergetycznych wykorzystujących gaz ziemny jako paliwo.

Centrum kompetencyjnym Grupy PGNiG w dziedzinie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz realizacji projektów z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa jest PGNiG TERMIKA. Do Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA należy PGNiG TERMIKA EP, powstała w wyniku połączenia spółek Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA, której podstawową działalnością jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, sprężonego powietrza, chłodu, dystrybucja i wytwarzanie oraz obrót ciepłem. PGNiG TERMIKA EP jest centrum kompetencyjnym w zakresie energetyki przemysłowej oraz eksploatacji metanu wydobywanego przy drążeniu wyrobisk górniczych.

PGNiG TERMIKA dysponuje 4,6 GW mocy cieplnej oraz 1 GW mocy elektrycznej osiąganych w źródłach wytwórczych i zaspokaja 70% potrzeb cieplnych rynku warszawskiego. Ta spółka jest wytwórcą i dostawcą ciepła oraz jednocześnie właścicielem źródła i sieci cieplnej na terenie Pruszkowa, Komorowa i Piastowa. PGNiG TERMIKA jest również drugim największym producentem energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i dziewiątym co do wielkości producentem energii elektrycznej w kraju. PGNiG TERMIKA EP obejmuje instalacje wytwórcze o łącznej mocy ok. 835 MWt i 130 MWe oraz ok. 311 km sieci ciepłowniczych.