Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Realizacja zakupu i dostawy węgla

 

Zakupy węgla dokonywane są głównie poprzez kontraktowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniające utrzymywanie strategicznych zapasów węgla na poziomie przekraczającym zapas wymagany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Dodatkowo zakupy usługi przewozu węgla są dokonywane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i z odpowiednim wyprzedzeniem. Tym samym realizacja zawartych kontraktów przez kontrahentów Grupy PGNiG ulega znaczącemu pogorszeniu w trzecim i czwartym kwartale 2017 r., powodując wysokie ryzyko naruszenia obowiązkowego zapasu węgla pod koniec 2017 r. oraz w kolejnych miesiącach 2018 r.

Wsparcie dla kogeneracji

 

System wsparcia kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia wygasa z końcem 2018 r. W grudniu 2017 r. Ministerstwo Energii, po przeprowadzonych pracach analitycznych, prowadzonych we współpracy z organizacjami branżowymi, poinformowało o przyjęciu podstawowych założeń nowego systemu wsparcia.

Przyjęcie zasygnalizowanych rozwiązań może prowadzić po 2018 r. do ograniczenia lub pozbawienia wsparcia dla istniejących jednostek kogeneracyjnych, w tym, w szczególności, istniejących jednostek opalnych węglem kamiennym w przypadku, jeśli nie będą w stanie wykazać braku opłacalności prowadzenia produkcji kogeneracyjnej. W przypadku jednostek kogeneracyjnych o mocy > 300 MWe (brutto), kontrola potrzeby wsparcia będzie prowadzona dodatkowo na poziomie Komisji Europejskiej, w ramach procedury indywidualnej notyfikacji. Czynnikiem częściowo rekompensującym możliwy brak przychodów z systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji może być prawo instalacji kogeneracyjnych do udziału w rynku mocy, przy czym ostateczne wdrożenie rynku mocy w Polsce jest uwarunkowane uzyskaniem akceptacji przez Komisję Europejską oraz umożliwia osiągnięcie pierwszych przychodów ze sprzedaży mocy w 2021 r.

Zaostrzenie norm emisji gazów i pyłów

 

Celem spełnienia wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED), jednostki wytwórcze Grupy PGNiG TERMIKA zostały w ubiegłych latach zmodernizowane, bądź korzystają obecnie z mechanizmów elastycznych na czas dostosowania lub budowy nowych jednostek. Niemniej jednak, w związku z publikacją dokumentu Konkluzji BAT dla branży dużych obiektów energetycznego spalania paliw, spółki Grupy PGNiG zostały zobowiązane do dostosowania swoich istniejących jednostek wytwórczych do zaostrzonych wymagań emisyjnych, które będą miały dla nich zastosowanie od 17 sierpnia 2021 r.