Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG

Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z produkcji

Wybrane dane finansowe segmentu

mln zł 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży ogółem 2 251 2 195 1 887 1 943 2 063
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG, w tym: 1 655 1 472 1 215 1 149 1 658
– ciepło 1 346 1 262 1 126 1 079 1 069
– energia elektryczna 50 36 8 7 514
Przychody ze sprzedaży między segmentami 596 723 672 794 405
EBITDA 843 759 679 463 503
EBITDA skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego 840 775 710 463 503

 

Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

w TJ 2017 2016 2015 2014 2013
Razem wolumen sprzedaży ciepła z produkcji 42 067 39 527 36 209 36 617 40 175
PGNiG TERMIKA 40 034 38 780 36 209 36 617 40 175
PGNiG TERMIKA EP* 2 033 747
w GWh 2017 2016 2015 2014 2013
Razem wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji 3 882 3 604 3 487 3 555 3 772
PGNiG TERMIKA 3 593 3 466 3 487 3 555 3 772
PGNiG TERMIKA EP* 289 138
* Dane za 2016 r. dotyczą wolumenów sprzedaży wytworzonych przez PEC i SEJ. Od 2017 r. dane dotyczą PGNiG TERMIKA EP (w skład której wchodzą PEC i SEJ).

 

Moce osiągalne wg koncesji/zakładu produkcyjnego/oddziału

Jednostka wytwórcza Ciepło [MW] Energia Elektryczna
[MW]
Energia Chłodnicza
[MW]
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h]
PGNiG TERMIKA 4 625 1 015
EC Siekierki 2 068 620
EC Żerań 1 580 386
EC Pruszków 163 9
EC Kawęczyn 465
EC Wola 349
PGNiG TERMIKA EP 864 170 17 398
Oddział Zofiówka* 313 102 163
Oddział Moszczenica 156 38
Oddział Pniówek 86 14 17 123
Oddział Suszec lokalizacja Suszec 46 11 112
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa 3 3
Zakład Cieplny Żory 102
Zakład Cieplny Wodzisław Śląski 60 2
Zakład Cieplny Racibórz 96
Biuro Dystrybucji 2
* Z uwzględnieniem bloku CFB o mocy 70 MWe i 120 MWt, planowanego do oddania do eksploatacji w 2018 r.

Wynik operacyjny segmentu w 2017 r. wyniósł 425 mln zł i był wyższy o 26 mln zł w 2016 r. Na poziomie EBITDA osiągnięto wynik w wysokości 843 mln zł, o 84 mln zł i 11% wyższy r/r. Przychody segmentu wyniosły 2 251 mln zł – o 56 mln zł więcej niż w 2016 r. Wyniki segmentu w 2017 r. zostały w większym stopniu niż w 2016 r. wsparte przez wyniki spółki PGNiG TERMIKA EP, w skład której weszły Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. i Spółka Energetyczna Jastrzębie SA W 2017 r. jej kontrybucja do wyniku EBITDA wyniosła 96 mln zł (28 mln zł w 2016 r.).

Na wynik segmentu wpływ miał wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o ponad 6% r/r oraz zwiększenie ilości sprzedanej energii elektrycznej z produkcji (o 8% r/r) przy jednoczesnym wzroście średniej ceny energii elektrycznej w okresie o 0,71 PLN/MWh. Wraz za wzrostem ilości spółek w segmencie, wzrosły koszty operacyjne.