Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Kapitał intelektualny rozumiemy jako majątek niematerialny oparty na wiedzy.

Inwestycje w  innowacje  i  nowoczesne  rozwiązania  zwiększają  efektywność  działań,  przyczyniają  się  do wzrostu potencjału biznesowego Grupy PGNiG oraz pomagają zminimalizować  negatywny wpływ działalności na otoczenie. Wśród priorytetów Grupy jest rozwój współpracy ze światem nauki, a także wsparcie i inicjowanie rozwoju start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Kluczowe dane:

  • Inkubator InnVento – inicjatywa skierowana do młodych przedsiębiorców i naukowców ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego
  • Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland
  • Bank Inicjatyw – narzędzie służące do poszukiwania i realizacji innowacyjnych pomysłów pracowniczych

Osiągnięte rezultaty:

  • 96 – liczba nowych ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych pozyskanych z ponad 24 instytucji badawczych
  • 18,2 mln zł – łączna wartość 24 umów badawczo-rozwojowych zrealizowanych w 2017 r.
  • 17 – liczba podpisanych nowych umów na realizacje projektów badawczych w 2017 r.

Jak zarządzamy wynikami:

  • Podpisanie umowy z NCBiR oraz GAZ-SYSTEM na realizację największego programu badawczego w historii Grupy PGNiG – INGA (Innowacyjne Gazownictwo) na łączną kwotę 400 mln zł
  • Powołanie II kadencji Naukowej Grupy Doradczej (NGD) – społecznego, interdyscyplinarnego zespołu konsultacyjno-doradczego, wspierającego Grupę PGNiG i Departament Badań i Rozwoju w obszarze B+R
  • Zakończenie III edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”