Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Kapitał ludzki rozumiemy jako sumę wiedzy naszych pracowników, ich umiejętności, doświadczenia i motywacji.

Pracownicy są fundamentem funkcjonowania Grupy Kapitałowej i decydują o jej perspektywach rozwoju. Ambicją Grupy PGNiG jest zbudowanie efektywnej organizacji, bazującej na unikalnych kompetencjach i kwalifikacjach swoich pracowników, co łączy się bezpośrednio z podejściem do kapitału intelektualnego.

Kluczowe dane:

 • 24 694 osób – zatrudnienie w Grupie PGNiG na dzień 31 grudnia 2017 r.

 


Osiągnięte rezultaty:

 • 91,5% – wskaźnik powrotów do pracy w Grupie PGNiG w 2017 r.
 • 32 – liczba godzin szkoleniowych przypadająca średnio na pracownika PGNiG w 2017 r.
 • 47 – liczba uczestników GeoTalent – autorskiego programu edukacyjno-stażowego PGNiG
 • 79% – odsetek pracowników Grupy PGNiG objętych procesem oceny pracy
 • 2,5% – spadek liczby wypadków w pracy
 • 6 002 – liczba kontroli w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia prac u wykonawców realizujących pracę na rzecz PGNiG

 

Zatrudnienie w Grupie PGNiG według segmentów

*Dane za 2016 r. po zmianach w związku z reklasyfikacją działalności Grupy PGNiG w 2017 r. – nastąpiło przesunięcie części zatrudnienia z segmentu Obrót i Magazynowanie do segmentu Pozostałe segmenty.

Jak zarządzamy wynikami:

 • Promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej  oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy co jest jednym z celów Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy PGNiG na lata 2017-2022
 • Zapewniamy rozwój mentoringu oraz prowadzimy proaktywne działania w kierunku zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry
 • Pogłębianie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy
 • Wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników