Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Kapitał naturalny rozumiemy jako zasoby naturalne, z których firma korzysta i na które ma wpływ.

Grupa PGNiG podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Wsparciem w realizacji tych zamierzeń jest opracowywanie standardów technicznych dla realizacji prac w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, dobre praktyki przemysłu naftowego i gazowego, prewencję w ramach poszukiwań i wydobycia złóż, analizę ryzyk środowiskowych oraz monitoring wpływu działalności na środowisko.

Kluczowe dane:

  •  921 GWh– zużycie energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2017 r.
  • 156,2 mln m3 – zużycie wody w Grupie PGNiG w 2017 r.
  •  6 908 149 Mg – substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez Grupę PGNiG w 2017 r.
  • 149 839 142 m3 – całkowita ilość ścieków w Grupie PGNiG w 2017 r.

Osiągnięte rezultaty:

  • 3,2 mln m3 – redukcja zużycia wody Grupy PGNiG w 2017 r. względem 2016 r.
  • 6789 Mg – redukcja emisji do powietrza substancji zanieczyszczających poza C0₂ w 2017 r. względem 2016 r.

Jak zarządzamy wynikami:

  • Odwierty przeznaczone do zamknięcia są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych
  • W 2017 r. na terenie i w otoczeniu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo prowadzono monitoring środowiska
  • Uruchomiony w 2017 r. projekt GEO-METAN w swoich biznesowych założeniach zakłada redukcję emisji CH4 do atmosfery
  • PGNiG TERMIKA uruchomiła w drugiej połowie 2017 r. instalację separacji popiołu na Ec Siekierki oczyszczającą wytworzony popiół z niespalonego węgla