Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Kapitał produkcyjny rozumiemy jako aktywa wykorzystywane przez Grupę w celu prowadzenia działalności

Kluczowe dane:

Poszukiwanie i wydobycie:

 • 54 – liczba kopalni ropy i gazu w Polsce
 • 213 – liczba koncesji wydobywczych
 • >2000  – liczba odwiertów eksploatacyjnych
 • 48 – liczba koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż
 • 3 – liczba krajów,  w których spółka prowadzi działalność wydobywczą

Osiągnięte rezultaty:

Poszukiwanie i wydobycie:

 • 1,3 mln ton – wydobycie ropy naftowej i kondensatu NGL
 • 4,5 mld m3 – wydobycie gazu ziemnego

Obrót i magazynowanie:

 • 7 podziemnych magazynów gazu, które zlokalizowane są w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie o łącznej pojemności 3,0 mld m3
 • 2 magazyny gazu grupy L (PMG Daszewo i PMG Bonikowo) o łącznej pojemności 0,2 mld m3

Obrót i magazynowanie:

 • 26,8 mld m3 – wolumen sprzedaży gazu (uwzględnia transakcje na Towarowej Giełdzie Energii)
 • 13,7 mld m3 – wolumen importu gazu

Dystrybucja:

 • 183 tys. km – długość sieci własnej Grupy Kapitałowej z przyłączami
 • 1479 – liczba zgazyfikowanych gmin

 

Dystrybucja:

 • 11,6 mld m3 – wolumen dystrybucji gazu
 • 17,6 mld m3 – szacunkowa wielkość przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wg. GAZ System
 • 7 mln – liczba klientów

Wytwarzanie:

 • 14 jednostek wytwórczych
 • 5,5 GW – moc cieplna
 • 1,2 GW – moc elektryczna
 • 70% – szacunkowe pokrycie potrzeb cieplnych rynku warszawskiego przez Grupę PGNiG TERMIKA
 • 65% – szacunkowe pokrycie zapotrzebowania rynku warszawskiego na energię elektryczną przez Grupę PGNiG TERMIKA

Wytwarzanie:

 • 42,1 PJ – produkcja ciepła
 • 3,9 TWh – produkcja energii elektrycznej

Jak zarządzamy wynikami:

Wydobycie:

 • 1214 mln zł – poniesione w 2017 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe
 • 379 mln zł – poniesione w 2017 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe poniesione za granicą

 

Obrót i magazynowanie:

 • budowa 5 komór Klastra B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w KPMG Kosakowo

 

Dystrybucja:

 • 1265 mln zł – przeznaczone na rzeczowe aktywa trwałe, w tym m.in. środki na rozbudowę i modernizację sieci gazowej

 

Wytwarzanie

 • 258 mln zł – przeznaczone przez PGNiG Termika na rzeczowe aktywa trwałe
 • Zakończenie w 2017 r. przebudowy kotła K1 na kocioł biomasowy w Ec Siekierki
 • Zakończone dostosowanie kotła K2 w Ec Siekierki do wymogów BAT (Best Available Techniques)
 • Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań)
 • Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW)
 • Finalizacja w 2017 r. budowy bloku fluidalnego o mocy ok. 70 MWe w Elektrociepłowni Zofiówka

Dane aktualne na dzień 31.12.2017