Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Szanowni Państwo,

miniony rok był okresem szczególnym ze względu na ogłoszoną w marcu 2017 r. nową Strategię Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 (z perspektywą do 2026 r.).

Osiągnięcia ubiegłego roku potwierdzają słuszność doboru priorytetowych obszarów inwestowania i rozwoju Grupy oraz skuteczności Zarządu w realizowaniu celów operacyjnych i finansowych. Wyniki Grupy Kapitałowej oraz jej pozycja – jednego z liderów polskiego sektora przemysłowego, nie pozostawiają wątpliwości, że działania podjęte w pierwszej fazie realizacji strategii okazały się właściwe. W mojej opinii rezultaty działalności Grupy Kapitałowej w ubiegłym roku należy uznać za satysfakcjonujące zarówno dla Akcjonariuszy, Inwestorów, jak i członków Rady Nadzorczej, którzy brali aktywny udział w realizacji strategii, a wcześniej w przygotowaniu jej założeń.

Jak co roku, Rada Nadzorcza zwracała szczególną uwagę na konieczność zachowania wysokiego poziomu polityki informacyjnej oraz ścisłego przestrzegania obowiązujących w spółce zasad ładu korporacyjnego. Z uwagi na znaczenie PGNiG dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, mam świadomość, jak dużą wagę przykładają interesariusze spółki do przejrzystości jej działań. W opinii Rady Nadzorczej spółka wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie m.in.: wypełniania obowiązków informacyjnych, zachowania zgodności z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz promowania dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warto zwrócić uwagę, że w PGNiG zwiększyła się liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryteria określone zarówno w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i dobrych praktykach spółek notowanych na GPW.

Potwierdzeniem stałego podnoszenia jakości w zakresie przejrzystości działania, polityki informacyjnej oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego jest nagroda „Transparentnej Spółki Roku” przyznana PGNiG drugi raz z rzędu przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy Parkiet.

W 2018 r. Rada Nadzorcza PGNiG będzie w dalszym ciągu wspierać Zarząd w dążeniu do osiągania celów określonych w Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022. Popieramy inicjatywy, które mają spowodować wzrost wartości Grupy Kapitałowej, a w wymiarze ogólnokrajowym – zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dotychczasowe działania w obszarze nadzoru właścicielskiego i ładu korporacyjnego będą kontynuowane, aby PGNiG zachowało pozycję jednej z najbardziej transparentnych spółek na polskim rynku.

Z poważaniem

Bartłomiej Nowak
Przewodniczący Rady Nadzorczej