Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-19, G4-20, G4-21
Aspekty istotne dla PGNiG i interesariuszy Aspekty oddziaływania wg GRI i suplementu sektorowego Zasięg oddziaływania wewnątrz Grupy Zasięg oddziaływania w otoczeniu Grupy
bezpośrednia wartość ekonomiczna wytwarzana przez PGNiG wskaźniki ekonomiczne wszystkie spółki i ich oddziały w Grupie PGNiG społeczeństwo, administracja publiczna, lokalne samorządy
pośredni wpływ ekonomiczny oraz wkład w rozwój infrastruktury pośredni wpływ ekonomiczny wszystkie spółki i ich oddziały w Grupie PGNiG lokalne społeczności, lokalne samorządy
posiadane zasoby (rezerwy) rezerwy segment poszukiwanie i wydobycie oraz obrót i magazynowanie społeczeństwo, administracja publiczna, klienci
emisje zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery emisje segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności
woda i jej zużycie woda segment poszukiwanie i wydobycie, segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności
ścieki i odpady ścieki i odpady segment poszukiwanie i wydobycie, segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności
wpływ na obszary chronione i bioróżnorodne bioróżnorodność segment poszukiwanie i wydobycie, segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności
kary środowiskowe compliance segment poszukiwanie i wydobycie oraz segment wytwarzanie środowisko naturalne, regulatorzy, społeczności lokalne, media lokalne i ogólnopolskie
rozwój i szkolenia pracowników oraz ocena pracowników szkolenia i edukacja wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie studenci, praktykanci, stażyści, potencjalni pracownicy
bezpieczeństwo pracowników bezpieczeństwo i higiena pracy wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie dostawcy, lokalne społeczności, regulatorzy/ administracja publiczna
utrzymanie pracy po urlopach rodzicielskich praktyki w zatrudnieniu wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie potencjalni pracownicy, regulatorzy/ administracja publiczna
podejście do zatrudniania, wynagradzania oraz fluktuacja pracowników praktyki w zatrudnieniu wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie studenci, praktykanci, stażyści, potencjalni pracownicy, regulatorzy/ administracja publiczna
wpływ na lokalne społeczności (w tym spory z lokalnymi społecznościami) lokalne społeczności segment poszukiwanie i wydobycie lokalne społeczności, lokalne samorządy, lokalne i ogólnopolskie media