Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
Kluczowe dane¹ Jednostka miary 2017 2016 2015 Zmiana % 2016/2017
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w mln zł 2 923 2 351 2 134 23,3%
Zysk na jedną akcję¹ 0,50 0,40 0,36 25%
Kurs akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku 6,29 5,63 5,14 11,7%
Średni kurs akcji w roku 6,23 5,16 5,94 20,7%
Liczba wyemitowanych akcji mln szt. 5 778 5 778 5 900
Kapitalizacja na koniec roku w mln zł 36 346 32 532 30 326 11,7%
Średni dzienny wolumen obrotu mln szt. 3,5 4,9 4.7 -28,6%
Średnia dzienna wartość obrotu w mln zł 21,7 25,5 27,9 -14,5%
Wielkość dywidendy³ w mln zł 1 156 1 062 1 180 46,5%
Wskaźniki giełdowe²
Wskaźnik P/E według uśrednionej ceny akcji 12,22 12,69 16,41
Wskaźnik P/E na koniec roku 12,33 13,85 14,21
Wskaźnik P/BV na koniec roku 1,08 1,02 0,99
Wskaźnik EV/EBITDA 5,59 5,53 5,02
Wskaźnik dywidendy na akcję3 0,20 0,18 0,2
Źródło: GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1) Przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej w zł.
2) Kurs akcji według kursów zamknięcia.
3)Dywidenda z zysku za rok poprzedni.
P/E według uśrednionej ceny akcji = średnia cena akcji za rok obrotowy / zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej z jednej akcji
P/E na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej z jednej akcji
P/BV na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / wartość księgowa jednej akcji
EV/EBITDA = wartość kapitalizacji giełdowej spółki na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym + dług netto na koniec roku obrotowego / zysk operacyjny w roku obrotowym + łączna wartość amortyzacji w roku obrotowym
Dywidenda na akcję = dywidenda za poprzedni rok obrotowy / liczba wyemitowanych akcji