Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W 2017 r. PGNiG zawarło szereg nowych kontraktów na sprzedaż gazu w kraju. Kolejne umowy to efekt konsekwentnie realizowanej polityki wysokiej jakości sprzedaży oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów.

Aktualizowana oferta produktowa odpowiadająca tendencjom rynkowym i oparta o transparentne rynkowe kryteria oraz stale podnoszona jakość obsługi umożliwiają stopniową realizację planów zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu do największych odbiorców końcowych w kraju oraz do odbiorców hurtowych. Podjęte działania w 2017 r. umożliwiły zwiększenie wolumenu sprzedaży gazu sieciowego wysokometanowego do klientów końcowych w ujęciu rok do roku o ok. 55% oraz o ok. 65% w przypadku klientów hurtowych.

Kluczowe umowy sprzedaży gazu ziemnego zawarte w 2017 r.

21 czerwca 2017 r. PGNiG zawarło nowe Kontrakty Indywidualne na sprzedaż paliwa gazowego z Grupą Azoty SA i jej spółkami zależnymi realizowane od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia do 30 września 2022 r. Przy założeniu 4-letniego okresu obowiązywania szacunkowa wartość kontraktów może wynieść ok. 7 mld zł, a maksymalny wolumen dostaw może sięgnąć ok. 8,5 mld m3. Podstawą kalkulacji formuły cenowej są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Podpisanie Kontraktów zostało połączone ze skróceniem okresu trwania Kontraktów Indywidualnych z 13 kwietnia 2016 r., zawartych pomiędzy spółkami Grupy Azoty SA a PGNiG do 30 września 2018 r.

PGNiG podpisało długoterminową umowę na dostawy paliwa gazowego z Grupą ArcelorMittal – największym producentem stali w Polsce, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 1 stycznia 2020 r. z opcją przedłużenia do 1 stycznia 2023 r. Łączny wolumen dostaw we wskazanym okresie może wynieść ok. 1,6 mld m³, a wartość umowy osiągnąć ok. 1,4 mld zł. Umowa umożliwia ArcelorMittal Poland S.A. zakup paliwa gazowego na zasadach rynkowych w cenach powiązanych z indeksami giełdowymi.

PGNiG zawarło długoterminową Umowę ramową wraz z Kontraktami Indywidualnymi na dostawy gazu zaazotowanego do KGHM Polska Miedź SA Kontrakty Indywidualne zawarte zostały z różnym okresem rozpoczęcia realizacji dostaw do punktów odbioru KGHM Polska Miedź SA, tj. dla części od 1 lipca 2017 r., a dla części od 1 października 2017 r. Umowa Ramowa i Kontrakty Indywidualne gwarantują Odbiorcy dostawy paliwa gazowego do 1 października 2033 r. z możliwością zmiany rodzaju paliwa gazowego z gazu zaazotowanego na gaz wysokometanowy. Szacunkowa łączna wartość umowy w całym okresie wynosi ok. 4,8 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

25 października 2017 r. PGNiG zawarło nowy Kontrakt Indywidualny z Grupą Lotos SA na dostawy paliwa gazowego do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia umowy do 30 września 2022 r. Przy założeniu obowiązywania Kontraktu do 30 września 2022 r. szacunkowa wartość umowy może wynieść ok. 3,1 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w przedmiotowej umowie są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Polityka handlowa w segmencie klientów biznesowych (moc umowna> 110 kWh/h)

W pierwszej połowie 2017 r. wprowadzone zostały kolejne edycje programu „Elastyczna Cena” skierowane do największych klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Obejmowały one okres kontraktowania na lata 2017, 2018 i 2019. Ponadto, wprowadzone zostały kolejne edycje programu „Stałe Oszczędności dla Biznesu” skierowanego do odbiorców z grupy taryfowej W-5 i produkty „Pewna cena” oraz „Wycena Indywidualna Suwak”. Promocja „Pewna Cena” skierowana była do aktualnych klientów PGNiG OD. Klienci, którzy przystąpili do promocji zyskali niższą cenę paliwa gazowego w stosunku do standardowej ceny wskazanej w taryfie. Ze względu na duże zainteresowanie odbiorców z grupy taryfowej W-5 wyżej opisaną akcją promocyjną, PGNiG OD w czerwcu 2017 r. uruchomiło drugą edycję programu.

Rozwijano również produkty „Transzowe”, opierające się w całości o instrumenty notowane na TGE. Produkty te umożliwiają klientom samodzielną kontraktację planowanego zużycia w optymalny dla siebie sposób, bazując na instrumentach rocznym, sezonowych, kwartalnych, czy miesięcznych dostępnych na TGE.

Mając na uwadze cel utrzymania klientów biznesowych, w sierpniu 2017 r. PGNiG OD uruchomiło dla pozostałych odbiorców gazu rozliczanych w grupie taryfowej BW-5 program rabatowy powiązany z wysyłką masową produktu „Biznes Online” oraz na przełomie listopada/grudnia wysyłkę masową produktu „Stałe Oszczędności dla Biznesu”.