Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Grupa Kapitałowa PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na rosnącym polskim rynku gazu (CAGR +2,7% w latach 2005-2017).

Grupa PGNiG* – wolumen sprzedaży gazu w grupach odbiorców (mld m3)

*Łączny wolumen sprzedaży gazu poza Grupą PGNiG obejmujący segmenty PiW i OiM.

Polska Spółka Gazownictwa ma dominujący udział na rynku, należy do niej 96% krajowej sieci dystrybucyjnej oraz niemal 99% przyłączy. Dostarcza gaz od sprzedawców do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej (gosp. domowych i przedsiębiorstw)

Długość sieci własnych bez przyłączy (tys. km) oraz liczba odbiorców* (mln)

* Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy ze sprzedawcą