Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Poszukiwanie i Wydobycie

Grupa PGNiG z wydobyciem na poziomie 38,9 mln boe w 2017 r. jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej spółką zajmującą się wydobyciem węglowodorów. Poszukiwanie i Wydobycie jest kluczowym segmentem dla działalności przedsiębiorstwa – kontrybucja segmentu jest najwyższa w łącznym poziomie EBITDA generowanym przez całą Grupę Kapitałową.

38,9 mln boe

wydobycie ropy i gazu ziemnego przez PGNiG w 2017 r.

Większość działalności firmy związanej z wydobyciem surowców prowadzona jest w europejskich krajach o ugruntowanej pozycji międzynarodowej (Polska i Norwegia). Uzupełnieniem działalności wydobywczej jest współpraca PGNiG z Pakistan Petroleum na terytorium Pakistanu.

Poziom udokumentowanych zasobów wydobywalnych węglowodorów należących do PGNiG jest jednym z najwyższych biorąc pod uwagę spółki o podobnym profilu i funkcjonujące w tym samym regionie.

Obrót i Magazynowanie

Rynek hurtowy

Do głównych konkurentów PGNiG w segmencie odbiorców biznesowych, a działających bezpośrednio na rynku polskim należą przede wszystkim PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., DUON (Fortum Holdings), Hermes Energy Group S.A., RWE Polska S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz PKN ORLEN S.A. Podmioty konkurencyjne intensyfikują działania w zakresie sprzedaży paliwa gazowego wzmacniając zespoły sprzedażowe, wprowadzając większą elastyczność ofert i mechanizmów zabezpieczania ceny oraz łącząc sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Sprzedaż gazu wysokometanowego sieciowego PGNiG na polskim rynku w 2017 r., wyniosła 165,2 TWh. Wzrost sprzedaży wyniósł 15,1% w stosunku do 2016 r., w którym zanotowano sprzedaż na poziomie 143,5 TWh. Z jednej strony zwiększony wolumen był wynikiem rosnącego zapotrzebowania, a z drugiej malejącego udziału konkurencji w pozyskaniu gazu. Import netto konkurencji w 2017 r. zmniejszył się o 8,2 TWh, czyli o 42,6% w stosunku do 2016 r.

Rynek detaliczny

Według szacunków PGNiG OD, w 2017 r. na rynku działało ponad 60 firm aktywnie konkurujących o klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie sprzedaży paliwa gazowego. Podmioty te konkurują głównie ceną paliwa gazowego, łącząc w swojej ofercie sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej lub dołączając inne produkty (głównie usługi).

Działania konkurencji oraz coraz większa świadomość klientów w 2017 r. doprowadziły do wzrostu presji rynkowej wobec PGNiG OD w kontekście obniżania ceny paliwa gazowego oraz indywidualnego negocjowania warunków kontraktów. Utrzymano jednak zapoczątkowany w 2016 r. trend odzyskiwania bazy klientów B2B, osiągając również wysoki poziom zabezpieczenia portfela na rok gazowy 2018. Odnotowano po raz kolejny dodatni wynik netto portfela zamówień w ujęciu rok do roku.