Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Cena ropy na początku 2017 r. pozostawała stabilna. Wysokie ceny z grudnia 2016 r. zostały utrzymane przez I kwartał 2017 r., ponieważ państwa biorące udział w inicjatywie ograniczenia produkcji ropy (kraje OPEC oraz Rosja i inne kraje nienależące do grupy) zaczęły stopniowo realizować swoje zobowiązania.

W marcu jednak nastąpił spadek cen ropy z obawy inwestorów o pełną realizację limitów wydobycia. Ze swoich zobowiązań wywiązały się w pełni Arabia Saudyjska, Kuwejt i Angola, natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Wenezuela pozostawały daleko od osiągnięcia wyznaczonych celów. Ostatecznie wypracowano spadek produkcji na poziomie 90% ustalonego łącznego limitu 1,8 mln baryłek dziennie, jednak inwestorzy zwracali uwagę na możliwą nietrwałość porozumienia w obliczu braku solidarności w grupie. Co więcej, przyspieszająca produkcja ropy łupkowej w Ameryce Północnej oraz sukcesywne zwiększanie zapasów surowca w USA niwelowały wpływ ograniczenia podaży przez OPEC na cenę ropy. Krótkotrwałe odbicie odnotowano w kwietniu, gdy Departament Energii Stanów Zjednoczonych poinformował o pierwszym tygodniowym spadku zapasów ropy od początku roku. Pomimo tego, zapasy wciąż były rekordowo wysokie i cena ropy wróciła do trendu spadkowego.

Cena ropy naftowej w 2017 r.

Cena (w USD) ropy Brent oraz WTI w 2016 r. i 2017 r. (kontrakt month ahead)

Źródło: ICE – Intercontinental Exchange

Pomimo braku solidarności wśród państw deklarujących ograniczenia produkcji, grupa OPEC wraz z krajami partnerskimi zdecydowała się na przedłużenie programu o kolejne 9 miesięcy. Rynek zareagował gwałtownym wzrostem ceny, jednak już po kilku dniach optymizm został ostudzony przez dane o rosnącym wydobyciu w Libii i Nigerii, które z uwagi na skutki wojen domowych były zwolnione z udziału w programie. Tempo wzrostu wydobycia w wymienionych krajach, w połączeniu z rekordowo wysokimi zapasami ropy w Stanach Zjednoczonych, zmniejszyło wiarę inwestorów w pozytywny efekt zmniejszonej podaży ze strony państw OPEC w kolejnych 9 miesiącach. Cena ropy spadła do rocznego minimum wynoszącego 44,82 dolarów za baryłkę  21 czerwca.

Od lipca 2017 r. obserwowany jest stały trend wzrostowy, a impulsem do zwyżek cen była informacja o pierwszym od 24 tygodni spadku liczby czynnych odwiertów w USA, a także deklaracje Arabii Saudyjskiej o dalszym zmniejszaniu eksportu oraz pogłoski o chęci przedłużenia porozumienia OPEC. Pod koniec sierpnia w amerykańskie wybrzeże uderzył huragan Harvey, który ograniczył produkcję w amerykańskich rafineriach o ponad 25%. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie spowodowana dążeniami niepodległościowymi Kurdystanu, Huragan Nate, który wstrzymał 90% produkcji ropy w Zatoce Meksykańskiej oraz dalsze zmniejszanie zapasów ropy w USA, były kolejnymi czynnikami stojącymi za wzrostami cen. Pod koniec listopada podczas szczytu OPEC w Wiedniu uchwalono przedłużenie ograniczenia wydobycia do końca 2018 r.

mld bbl Popyt Podaż
2016 2017 2016 2017
OECD 46,75 47,20 26,54 27,29
w tym USA 19,69 19,87 14,85 15,56
poza OECD 50,12 51,30 70,67 70,65
w tym Chiny 12,81 13,26 4,87 4,78
w tym kraje byłego ZSRR 14,22 14,33
w tym OPEC 39,23 39,28
Świat 96,87 98,50 97,21 97,94
źródło: EIA - U.S. Energy Information Administration

Średnie zapotrzebowanie na ropę naftową w 2017 r. wzrosło o 1,5% względem roku poprzedniego i wyniosło 98,39 miliona baryłek dziennie. Zapotrzebowanie na ropę w grupie największych światowych konsumentów spoza OECD wzrosło najsilniej w Chinach, o 3,1%. Pozostałe kraje azjatyckie również zanotowały wzrost zapotrzebowania, średnio o 2,8%.

Podaż ropy na świecie została zwiększona w 2017 r. o 0,8% względem roku poprzedniego. Produkcja najmocniej wzrosła w Stanach Zjednoczonych – o 4,4%, czyli ok. 0,66 mln baryłek dziennie. Wydobycie zostało zwiększone również przez kraje dawnego Związku Radzieckiego – 0,11 mln baryłek dziennie. Minimalny wzrost o 80 tys. baryłek dziennie odnotowano również w krajach grupy OPEC pomimo wdrażania programu ograniczenia produkcji.

Stany Zjednoczone, obserwując sytuację na rynku ropy, podjęły decyzję o intensyfikacji wydobycia surowca. W 2017 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby odwiertów ropy osiągając najwyższy w historii poziom 768 odwiertów w połowie sierpnia. Po tym okresie liczba czynnych odwiertów ropy nieznacznie spadła i zachowała stabilny poziom. Średnie dobowe wydobycie w USA wyniosło 15,51 mln baryłek dziennie, co stanowi wzrost o 4,5% w stosunku do danych z 2016 r. Ilość odwiertów gazu wzrosła w 2017 r. o blisko 35%.

Perspektywy rynku ropy naftowej

W ostatni dzień notowań w 2017 r. ropa na giełdach paliw była wyceniana blisko najwyższych poziomów od ponad 2 lat – cena ropy Brent front month na giełdzie ICE wyniosła ponad 66 USD/bbl, a cena WTI front month na giełdzie NYMEX – ponad 60 USD/bbl. Prognozy cen ropy na 2018 r. są skrajnie rozbieżne. Cześć analityków przewiduje, że ceny surowca mogą wzrosnąć nawet do 80 USD/bbl, powołując się m.in. na ryzyka geopolityczne, a tym samym na zmniejszoną dostawę ropy na rynek. Inni prognozują spadek cen na skutek silnej podaży surowca z USA. Gwałtowny wzrost wydobycia ropy z amerykańskich złóż łupkowych od wielu lat istotnie hamuje wzrost cen ropy na świecie, co może doprowadzić do obniżenia cen ropy na światowych giełdach poniżej 55 USD/bbl.