Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-14, G4-EC7, G4-EN31

Nakłady finansowe na inwestycje środowiskowe w Grupie PGNiG w latach 2015-2017

2017 2016 2015
nakłady na inwestycje środowiskowe (w tym modernizacje i remonty) (w mln zł) 26,0 139,5 226,7
w tym PGNiG 3,9 3,5 1,3

Wysokość nakładów na inwestycje środowiskowe w Grupie PGNiG zmalała w stosunku do poprzedniego roku. Modernizowano kotłownie oraz przeprowadzano termomodernizacje budynków, co bezpośrednio wpływa na ochronę powietrza atmosferycznego. Ponoszono też koszty związane z ochroną wód oraz gospodarką odpadami.

Grupa PGNiG TERMIKA, prowadząc modernizacje swoich urządzeń wytwórczych bierze udział w Krajowym Planie Inwestycyjnym i aukcjach białych certyfikatów, uzyskując darmowe przydziały na emisję CO2 dla wytwarzanej energii elektrycznej i dotacje finansowe. Skutkuje to ograniczeniem emisji CO2i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Spółki Grupy PGNiG TERMIKA zaplanowały nakłady na inwestycje środowiskowe w latach 2019-2021 w związku z wejściem w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT w wysokości 1445,6 mln zł. Większość nakładów stanowią plany budowy nowych jednostek wytwórczych (blok parowo – gazowy i dwie kotłownie szczytowe gazowe w Ec Żerań oraz budowa nowych źródeł w Ec Pruszków), które zastąpią źródła wyeksploatowane i niespełniające wymogów BAT. Planowane inwestycje dotyczące źródeł istniejących stanowią przede wszystkim budowy urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń (odazotowanie, odsiarczanie oraz odpylanie) do poziomów wymaganych w BAT.

Znaczną część środków wydatkowano na szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz kampanie prośrodowiskowe. Ponoszono też koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska. Przeprowadzano kilkanaście spotkań świadomościowych dla pracowników w zakresie zrównoważonego transportu, segregacji odpadów oraz minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu branży na środowisko.

Grupa PGNiG stosuje zasadę przezorności przez stosowanie standardów określonych w międzynarodowych normach ISO 9001:2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.