Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-EN15

Bezpośrednia emisja CO2 z instalacji Grupy PGNiG uczestniczących w EU ETS w latach 2016-2017

W systemie EU ETS funkcjonuje obecnie 18 instalacji Grupy PGNiG. W 2017 r. wielkość emisji dwutlenku węgla wyniosła 6 342 330 Mg i uległa nieznacznemu (o 2%) wzrostowi w stosunku do lat ubiegłych. PGNiG TERMIKA EP zanotowała w swoich ciepłowniach spadek emisji CO2 z powodu wyższych średniorocznych temperatur w sezonie grzewczym, a przez to mniejszej produkcji w danym okresie. W PGNiG TERMIKA zaplanowano zadania modernizacyjne mające wpływ na wydajność wytwarzania energii i zmieniające paliwo (przejście z węgla na spalanie gazu), co powinno obniżyć wielkość emisji gazów cieplarnianych. Z uwagi na tendencje do rokrocznego zmniejszania wysokości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2 istnieje konieczność ich dodatkowego zakupu.

2017 2016
Nazwa instalacji EU ETS numer KPRU Przydział emisji
[tys. Mg]
Emisja 2017
[tys. Mg]
Pozostało/(Brakuje)
[tys. Mg]
Przydział emisji
[tys. Mg]
Emisja 2017
[tys. Mg]
Pozostało/Brakuje
[tys. Mg]
KPMG Mogilno PL-0898-08 5,1 14,0 (8,9) 5,9 15,5 (9,6)
Odolanów I (kotłownia) 0562-05 18,1 30,9 (12,8) 6,0 9,2 (3,2)
Odolanów II (tłocznia) 0950-08 15,1 19,4 (4,3)
KRNiGZ Lubiatów OC PL-1070-13 41,6 55,4 (13,85) 42,4 56,2 (13,8)
PMG Wierzchowice PL-1072-13 42,6 (42,6) 6,6 (6,6)
KPMG Kosakowo PL-1076-13 2,9 (2,9) 3,6 (3,6)
KRNiGZ Dębno OC PL-0563-05 25,8 29,7 (3,9) 26,3 30,6 (4,3)
EC Pruszków PL-0026-05 37,7 133,4 (95,7) 50,8 131,4 (80,6)
EC Siekierki PL-0027-05 1 059,3 3 047,2 (1 987,9) 1 468,3 2 969,7 (1 501,4)
EC Żerań PL-0028-05 782,8 2 339,0 (1 556,2) 1 064,2 2 303,3 (1 239,1)
EC Kawęczyn PL-0124-05 37,1 95,7 (58,6) 43,4 73,2 (29,8)
Ciepłownia Wola PL-0125-05 0,7 8,6 (7,9) 0,8 1,2 (0,4)
CM Racibórz 0297-05 17,5 50,0 (32,5) 22,8 50,8 (28,0)
CM Wodzisław Śląski 0298-05 11,7 34,7 (23,0) 15,4 34,1 (18,7)
CM Żory 0299-05 13,6 34,6 (21,0) 17,9 34,3 (16,4)
PTEP S.A. EC „Moszczenica” 0083-05 49,7 77,3 (27,6) 61,4 86,1 (24,7)
PTEP S.A. EC „Zofiówka” 0084-05 147,1 235,2 (88,1) 167,7 264,0 (96,3)
PTEP S.A. EC „Pniówek” 0085-05 30,5 77,4 (46,9) 35,9 74,2 (38,3)
PTEP S.A. EC „Suszec” 0086-05 12,4 34,7 (22,3) 14,2 45,1 (30,9)
Razem 2 290,7 6 343,3 (4 052,6) 3 058,5 6 208,5 (3 150,0)
G4-EN19

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Grupa PGNiG kładzie duży nacisk na problem redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza. Dotyczy to szczególnie instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane oraz uczestniczących w EU ETS. W 2017 r. dotrzymano wszystkich wymaganych standardów emisyjnych. Ponadto Grupa systematycznie ogranicza ilość zanieczyszczeń, które są generowane z transportu, procesów spalania w źródłach ciepła, przeładunku paliw oraz procesów technologicznych (spalanie gazów na pochodniach, upusty gazu, emisje pochodzące z tłoczni i sprężarek). Metody obniżania emisji zanieczyszczeń do powietrza polegają m.in. na wykorzystaniu gazu jako paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń, monitoringu zużycia paliw, obniżaniu energochłonności procesów technologicznych oraz modernizacji lub wymianie źródeł ciepła wykorzystywanych na własne potrzeby.

G4-EN21

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki, inne znaczące emisje do powietrza

Działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dystrybucji gazu oraz prac modernizacyjno-remontowych i serwisowych generuje zanieczyszczenia do powietrza takie jak, gazy (SO2, NOx, CO, CO2, CH4), pyły, węglowodory, aldehydy, alkohole, kwasy, metale ciężkie, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.

W 2017 r. emisje innych od CO i CO2 związków emitowanych do powietrza mają tendencje malejące, które są efektem stosowania nowocześniejszych technologii spalania węgla.

Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez Grupę PGNiG w latach 2015-2017

Emisje gazów, pyłów i substancji (Mg) 2017 2016 2015
Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG
CO2 6 577 924 338 122 6 411 274 270 555 6 194 063
CO2 spalanie biomasa 293 710 240 323 16 738
CH4 14 424 9 586 18 911 13 876 24 138
SO2 12 452 1 725 14 152 1 567 14 362
NOX/NO2 6 377 355 6 782 290 7 038
CO 2 216 361 2 100 305 2 183
Razem pyły 786 2 1 099 2 927
Razem węglowodory 260 198 264 195 241
H2S
Razem 6 908 149 350 349 6 694 905 286 790 6 259 690