Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-EN1

Wykorzystywane materiały i surowce

Zużycie gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego w Grupie PGNiG w latach 2015-2017

Zużycie surowców i paliw ogółem 2017 2016 2015
[mln m3] [mln Mg] [mln m3] [mln Mg] [mln m3] [mln Mg]
Gaz ziemny 376,5 152,8 205,9
w tym PGNiG 270,2 56,4 115,7
Węgiel kamienny 2,9 2,9 2,7
Węgiel brunatny

Surowce nieodnawialne są podstawowym źródłem przy wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w Grupie PGNiG. Węgiel kamienny jest używany do produkcji energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrociepłowniach Grupy PGNiG TERMIKA, podczas gdy gaz ziemny zużywany jest w pozostałych spółkach do ogrzewania budynków, produkcji ciepła, energii (w tym także do produkcji energii elektrycznej w procesie ko- i trigeneracji) oraz procesów technologicznych, takich jak zasilanie pogrzewaczy ropy naftowej w procesie odsiarczania i odsalania, kotłów, silników tłoczni gazu, turbin gazowych, dopalania gazów odpadowych.

W 2017 r. odnotowano wzrost zużycia gazu, co jest spowodowane spalaniem podczas udostępniania złóż (flarowanie) oraz zwiększeniem liczby oddziałów oraz instalacji wytwórczych PGNiG TERMIKA EP i PGNiG OD. Większość spółek próbuje ograniczać zużycie gazu ziemnego poprzez modernizację swoich instalacji grzewczych.