Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-EN3

Zużycie energii w Grupie PGNiG w latach 2015-2017

Zużycie energii 2017 2016 2015
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych Energii elektrycznej [GWh] 894 838 824
Ciepła [MJ] 4 890 062 269 3 961 884 022 3 661 657 310
Pary [MJ] 43 096 683 38 745 305 41 253 529
Chłodzenia [MJ] 2 193 088 2 220 960 1 630 496
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców odnawialnych Energii elektrycznej [GWh] 27,0 19,2 1,3
Ciepła [MJ] 3,5 2,9 1,0
Pary [MJ]
Chłodzenia [MJ]

W 2017 r. w większości spółek Grupy PGNiG dominowało zużycie energii wytwarzanej we własnym zakresie na bazie surowców nieodnawialnych. Pozostałe bazują na umowach z firmami energetycznymi. Wielkość zużywanej energii koreluje z rozwojem Grupy Kapitałowej. W ramach Grupy PGNiG wdrażane są rozwiązania proekologiczne, takie jak siłownie ko- i trigeneracyjne, które posiada część spółek i instalacje fotowoltaiczne. Norweska spółka PUN pobiera całość zużywanej energii z bezemisyjnych hydroelektrowni.