Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

PSG zamierza realizować zadania sieciowe związane z budową sieci gazowych, przyłączaniem nowych odbiorców, modernizacją sieci oraz inicjatywy stymulujące rozwój rynku gazu i gazowego sytemu dystrybucyjnego, w tym nad rozbudową punków wyjścia z sieci przesyłowej (zadania realizowane na bieżąco), rozwojem dystrybucji gazu w PSG z wykorzystaniem technologii LNG oraz identyfikacją możliwości współpracy biogazowni rolniczych z siecią dystrybucyjną. W 2018 r. w PSG kontynuowanych będzie blisko 80 projektów z różnych obszarów biznesowych oraz uruchamiane będą nowe projekty wspierające strategię PSG na lata 2016- 2022. Z punktu widzenia rozwoju dystrybucji paliwa gazowego kluczowymi będą projekty skupiające się w obszarze gazyfikacji kraju przy pomocy technologii LNG, projekty związane z akwizycją sieci dystrybucyjnej oraz projekty dostosowujące spółkę do otoczenia prawnego.

W ramach Planu Inwestycyjnego 2018-2020 zidentyfikowane zostały zadania w podkategorii „Nowe gazyfikacje i związana z nimi przebudowa” dotyczące rozległej rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej. Ponadto zidentyfikowano zadania z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG dla gazyfikacji „wyspowych” stref dystrybucyjnych. Łączna wartość nakładów inwestycyjnch w ww. podkategorii wg. Planu Inwestycyjnego 2018-2020 wynosi łącznie 318 mln zł do 2020 r., a do realizacji wytypowano 259 zadań, w tym 30 zadań związanych z zasilaniem sieci dystrybucyjnych gazem ziemnym ze stacji regazyfikacji LNG. Najwięcej nowych stacji regazyfikacji LNG planowanych jest na terenie województw: podlaskiego (11), dolnośląskiego (6), łódzkiego oraz zachodniopomorskiego (po 5 stacji).

Kategoria zadań inwestycyjnych Nakłady w 2018 r. (w mln zł)
Rozbudowa sieci i przyłączy 1 079
Modernizacja sieci 535
Inne 546
Razem 2 160