Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Prognozowane wydobycie w Polsce w latach 2018-2019 to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) rocznie, natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem – odpowiednio: 820 tys. ton w 2018 r. i 784 tys. ton w 2019 r.

W 2018 r. na terenie Polski planowane jest zagospodarowanie i podłączenie 12 odwiertów, zagospodarowanie 3 złóż (Solec, Gryżyna, Krobielewko) oraz prowadzenie prac modernizacyjnych oraz rozbudowa istniejących instalacji.

Wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, PGNiG będzie kontynuować projekt badawczy wykorzystania technologii szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego w Gilowicach. Dzięki tej technologii PGNiG będzie mogło zwiększyć w przyszłości swój krajowy potencjał wydobywczy. Metan w pokładach węgla może być ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów węglowodorowych, jednocześnie odmetanowanie kopalń wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa pracy górników oraz pozwoli ograniczyć emisję metanu, agresywnego gazu cieplarnianego, do atmosfery.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym PGNiG UN kontynuować będzie, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog oraz zagospodarowanie złóż Skogul oraz Ærfugl. Spółka będzie również prowadzić działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno analizy w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej fizyczne sprowadzenie norweskiego gazu do Polski, jak i potencjalne akwizycje złóż gazowych w Norwegii. Na początku 2018 r. liczba posiadanych koncesji ulegnie zwiększeniu do 21. Wzrost związany jest z oczekiwanym zatwierdzeniem akwizycji koncesji PL433 przez norweskie władze oraz rozstrzygnięciem ostatniej rundy koncesyjnej.

Na początku 2018 r. liczba posiadanych koncesji uległa zwiększeniu do 21

Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round) organizowanych co 2-3 lata. Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (Farm In) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (Farm Down). W przyszłości PGNiG UN nie wyklucza uczestnictwa, jako partner, w wierceniach prowadzonych w strefie arktycznej. Wynika to między innymi z faktu posiadania udziałów w dwóch koncesjach na Morzu Barentsa (PL850 i PL856).

W Pakistanie na 2018 r. zaplanowano ukończenie wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rehman-4 oraz równoczesne rozpoczęcie wiercenia otworów eksploatacyjnych Rehman-5 i Rizq-3. Równolegle prowadzone będą prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych i podłączaniem kolejnych otworów do eksploatacji: odwiert Rizq-2 i otwór Rehman-4. Zakłada się również prace nad podłączeniem do eksploatacji potencjalnego złoża Roshan. Na 2018 r. planowane jest wykonanie zdjęcia sejsmicznego 3D na obszarze potencjalnego złoża W1, zdjęcia 2D na obszarze potencjalnego złoża W2, oraz wykonanie otworu poszukiwawczego Roshan-1, który ma za zadanie odkryć kolejne złoże gazu o zasobach wydobywalnych na poziomie 3,1 mld m3 (17 mln boe). Równocześnie otwór Roshan – 1 będzie stanowił wypełnienie nowych zobowiązań podjętych w 2017 r., w ramach odnowienia koncesji poszukiwawczej Kirthar.

W obszarze badań sejsmicznych planowane prace na 2018 r. obejmują m.in. akwizycje danych sejsmicznych 2D i 3D w kraju (dla PGNiG oraz kontrahentów spoza Grupy), jak również w Niemczech i na Ukrainie.