Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W 2018 r. PGNiG TERMIKA wraz ze spółkami zależnymi będzie kontynuowała projekty związane z realizacją inwestycji w modernizację oraz budowę nowych bloków wytwórczych, m.in.:

  • kontynuacja budowy bloku gazowo-parowego w Ec Żerań – wartość kontraktu wraz z umową serwisową wynosi 1,6 mld zł brutto, a planowany termin realizacji to 2020 r.,
  • kontynuacja budowy kotłowni szczytowej w Ec Żerań – zadania te mają na celu realizację założeń strategii tj. utrzymanie wiodącego producenta ciepła na warszawskim rynku oraz realizacja planu inwestycyjnego w celu poprawy rentowności aktywów i dywersyfikacji portfela paliwowego (węgiel / gaz / biomasa / paliwo alternatywne z odpadów),
  • kontynuacja budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej około 70 MWe w Ec Zofiówka – budowa bloku fluidalnego CFB umożliwi stopniowe wycofywanie wyeksploatowanych i nieefektywnych jednostek wytwórczych (kotły OP-140) w oddziale Zofiówka.

Grupa PGNiG TERMIKA będzie dążyć do poprawy rentowności aktywów i dywersyfikacji portfela paliwowego (węgiel / gaz / biomasa / RDF) oraz dostosowania majątku wytwórczego do wymagań ochrony środowiska. Ponadto, PGNiG TERMIKA będzie podejmować działania w zakresie oceny projektów potencjalnych akwizycji systemów ciepłowniczych na terenie kraju.