Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Wzrost wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

W segmencie Wytwarzanie Grupa PGNiG realizuje strategię ukierunkowaną na zwiększenie udziałów w rynku produkcji i dystrybucji ciepła. W dniu 28 kwietnia 2016 r. PGNiG TERMIKA kupiła akcje spółek obecnej PGNiG TERMIKA EP. Dzięki tym przejęciom Grupy PGNiG otworzyła swoją działalność na perspektywiczne rynki ciepła Górnego Śląska. Poprzez PGNiG TERMIKA budowana jest grupa prężnie funkcjonujących spółek o dużym potencjale wzrostu, który pozytywnie przełoży się na wartość całej Grupy PGNiG.

Aspiracją strategiczną obszaru energetyki i ciepłownictwa jest zwiększenie rocznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła z poziomu ok. 15 TWh w 2017 r. do poziomu ok. 18 TWh w 2022 r. Realizacja tego celu będzie możliwa przede wszystkim dzięki realizacji strategicznych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w istniejących zakładach wytwórczych, w tym m.in. nowego bloku gazowo-parowego w EC Żerań, integracji przejętych aktywów ciepłowniczych w ramach Grupy PGNiG TERMIKA oraz zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła w PGNiG TERMIKA EP, dzięki uruchomieniu nowego bloku w EC Zofiówka oraz za sprawą kontynuacji akwizycji lokalnych systemów ciepłowniczych.

Obecne uwarunkowania rynkowe i taryfowo-regulacyjne sprzyjają rozwojowi rynku ciepła w Polsce. Dostępne prognozy wskazują na stabilny wzrost ceny całkowitej ciepła systemowego, jak również umiarkowany wzrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe w perspektywie kolejnych lat. Regulowany charakter działalności zapewnia stabilne stopy zwrotu.

 

Aspiracje PGNiG TERMIKA do 2022 r.:

  • Osiągnięcie przez Grupę PGNiG TERMIKA 1 mld EBITDA w 2022 r.
  • Realizacja inwestycji zapewniających dostosowanie majątku wytwórczego do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych.
  • Wiodące miejsce w Polsce wśród przedsiębiorstw ciepłowniczych pod względem posiadanej infrastruktury sieciowej.
  • Bycie moderatorem zmian regulacyjnych i rynkowych w sektorze.
  • Osiągnięcie benchmark’ów rynkowych efektywności organizacji w Polsce.
  • Wypracowanie efektywnych mechanizmów zarządzania Grupy PGNiG TERMIKA.