Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14 001 jest identyfikacja aspektów środowiskowych organizacji. Uporządkowanie tego obszaru jest jedną z kluczowych kwestii, umożliwiających przeprowadzenie analiz w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG i wytypowania obszarów szczególnego zainteresowania w zakresie ochrony środowiska dla górnictwa naftowego i gazownictwa.

Większości procesów technologicznych towarzyszy także emisja hałasu do otoczenia, a w przypadku Geofizyki Toruń również - wibracje.

Jednym z najczęściej powtarzających się aspektów środowiskowych jest emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Emisje pyłu i gazów, takich jak tlenki azotu, siarki i węgla, są istotne w szczególności dla PGNiG TERMIKA, która wytwarza energię elektryczną i ciepło, spalając w tym celu węgiel kamienny, gaz ziemny i biomasę. Emisja do atmosfery gazu ziemnego, w tym z zawartością związków siarki, może wystąpić, w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak min. rozszczelnienie głowicy, rurociągów, wydmuchy.

Zanieczyszczony grunt i wody podziemne są również bardzo często wymienianym znaczącym aspektem środowiskowym. Przyczyną występowania tego aspektu mogą być zanieczyszczenia pochodzące z przeszłej działalności oraz wycieki substancji ropopochodnych lub substancji niebezpiecznych podczas prac wiertniczych i innych procesów technologicznych, w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń lub z powodu awaryjnego rozszczelnienia zbiorników magazynujących czy rurociągów.