Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

PGNiG realizuje politykę rekrutacyjną ukierunkowaną na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, których wiedza oraz kompetencje w połączeniu z doświadczeniem i profesjonalizmem obecnych pracowników zapewnią ciągłość oraz najwyższy poziom realizowanych procesów biznesowych. W naborze nowych pracowników obowiązuje zasada pierwszeństwa rekrutacji wewnętrznej. Oznacza to, że w procesach rekrutacyjnych w pierwszej kolejności brani są pod uwagę pracownicy Grupy PGNiG, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał własnych pracowników.

Praktyki studenckie i programy stażowe

PGNiG uczestniczy w szeregu inicjatywach i konkursach stażowych, w ramach których wyłania się kandydatów. Spółka umożliwia im odbycie stażu i praktyk zawodowych. Oferowane przez PGNiG staże są atrakcyjnym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności, a także zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży gazowo-naftowej. W 2017 r. PGNiG uczestniczyło w następujących programach stażowo-edukacyjnych:

GeoTalent

Autorski program edukacyjno-stażowy PGNiG, którego działania skierowane są do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest poszukiwanie i pozyskiwanie do pracy najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej.

W czerwcu 2017 r. zakończyła się IV edycję Programu. W roku akademickim 2016/2017 zorganizowano Konferencję GeoTalent, podczas której studenci i absolwenci mieli okazję zaprezentować swoje prace dyplomowe m.in. przed kadrą menedżerską PGNiG oraz przedstawicielami kadry naukowej współpracujących uczelni. Zorganizowane zostało 15 warsztatów specjalistycznych i 3 z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, GeoTurniej i Geologiczne Mistrzostwa Polski.

W Programie Praktyk Letnich 47 studentów i tegorocznych absolwentów miało okazję zdobywać doświadczenie w branży poszukiwawczo-wydobywczej. W działania zaangażowało się 25 ambasadorów i 21 mentorów.

PGNiG dzięki programowi GeoTalent może pozyskać wykwalifikowanych absolwentów z podstawową wiedzą praktyczną bardzo potrzebną na początku kariery młodych pracowników. Ponadto ułatwia firmie proces rekrutacyjny, umożliwiając lepsze poznanie potencjalnej przyszłej kadry.

Energia dla Przyszłości

„Energia dla przyszłości” to program stażowy realizowany przez Spółkę w kooperacji z dwiema innymi grupami kapitałowymi pod patronatem Ministerstwa Energii. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. W programie uczestniczy 21 stażystów.

Złoża Kariery

Celem programu Złoża Kariery jest umożliwienie studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów (z wyjątkiem kierunków branżowych tj. objętym programem GeoTalent) zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej stabilnej spółce o wieloletniej tradycji, obecnej w indeksie giełdowym największych polskich firm (WIG 20). W ramach programu PGNiG oferuje możliwość odbycia praktyk oraz uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspierających proces budowy ścieżki kariery.

W PGNiG istnieje również możliwość odbycia stażu poza wyżej wymienionymi programami. Łączna liczba uczestników praktyk i staży w 2017 r. wyniosła 116 osób.

Staż z TERMIKĄ

W 2016 r. w ramach programu stażowego „Staż z TERMIKĄ” wzięło udział jedenastu a w 2017 r. dziesięciu studentów. W okresie lipiec- wrzesień odbywali oni staże w siedmiu (2016) i ośmiu (2017) jednostkach organizacyjnych. Program „Staż z TERMIKĄ” adresowany jest głównie do studentów i absolwentów uczelni wyższych o profilu technicznym, a jego głównym założeniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej, skonfrontowanie zdobytej wcześniej wiedzy z jej praktycznym wykorzystaniem, zapoznanie z funkcjonowaniem dużej organizacji oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

Liczba uczestników staży i praktyk w Grupie PGNiG w latach 2016-2017

Jednostki organizacyjne Liczba praktyk i staży w 2017 r. Liczba praktyk i staży w 2016 r.
Uczniowie Studenci Uczniowie Studenci
Grupa PGNiG 225 258 208 312
PGNiG 7 109 10 117