Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-LA12

Spółka ma wdrożony zakaz dyskryminacji w miejscu pracy i działa na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Polityki personalna i system zarządzania programem etycznym oraz inne przepisy wewnętrzne zapewniają brak dyskryminacji.

Spółka nie posiada odrębnej polityki różnorodności, jednakże jest od 2013 r. sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Podczas procesu rekrutacji zachowane są standardy braku dyskryminacji, w tym ze względu na płeć czy niepełnosprawność. W 2016 r. Spółka zatrudniała 50 osób niepełnosprawnych, w tym 4 na stanowiskach kierowniczych. Natomiast w 2017 r. liczba zatrudnionych z orzeczoną niepełnosprawnością wzrosła do 59, w tym 6 osób na stanowiskach kierowniczych.

O doborze osób do organów Spółki decyduje właściciel korzystając w tym zakresie z przygotowanych przez Ministerstwo Energii „Standardów nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii” oraz „Zasad i trybu doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa” – Zarządzenie Ministra Energii z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Różnorodność w liczbach

W skład Zarządu Spółki wchodzi 5 mężczyzn i jedna kobieta. Do 6 marca 2017 r. w skład Zarządu wchodziło 6 mężczyzn. Natomiast Rada Nadzorczą stanowili do 28 czerwca 2017 r. 6 mężczyzn i jedna kobieta, a po tym terminie Rada składała się z 8 mężczyzn.