Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-LA3

Pracownicy Grupy PGNiG korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem (macierzyński/tacierzyński i rodzicielski) w 2017 r.

Jednostki organizacyjne Ogółem Kobiety Mężczyźni
PGNiG 147 143 4
Grupa PGNiG 823 595 228

Pracownicy Grupy PGNiG, którzy wrócili do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem w 2017 r.

Jednostki organizacyjne Ogółem Kobiety Mężczyźni
PGNiG 103 101 2
Grupa PGNiG 624 403 221

Wskaźnik powrotów do pracy w Grupie PGNiG w 2017 r. kształtował się na poziomie 91,5%.

Wskaźnik powrotów do pracy w PGNiG w 2017 r. kształtował się na poziomie 89,6%.

Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie związanym z macierzyństwem należy rozumieć jako iloraz:

  • liczby pracowników, którzy utrzymali/kontynuowali pracę po powrocie z urlopu związanego z macierzyństwem w 2017 r.;
  • liczby pracowników, którzy wrócili do pracy z urlopu związanego z macierzyństwem w 2017 r.

Za urlop związany z macierzyństwem uznaje się wszystkie rodzaje urlopów przysługujące z tytułu urodzenia/przyjęcia dziecka – np: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.