Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W PGNiG funkcjonuje wiele organizacji związkowych. Stała współpraca ze stroną społeczną jest niezmiernie istotna, stąd PGNiG w sposób szczególny dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.

Najważniejsze wydarzenia w 2017 r. w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi:

  • W marcu 2017 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie uzgodnienia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, zasad jego podziału oraz wysokości bonów towarowych w PGNiG w 2017 r. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, ustalony na poziomie 4%, objął wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 1 marca 2017 r., z wyłączeniem wyższej kadry menedżerskiej. Wzrost wynagrodzeń został przyznany od 1 stycznia 2017 r.
  • W kwietniu 2017 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie ustalenia wskaźnika premii rocznej za 2016 r. i 2017 r. w wysokości 8% bazy premii rocznej na pracownika w każdym roku, przy czym 1000 zł zostało wypłacone uprawnionym pracownikom jako kwota stała, natomiast reszta stanowiła procent od bazy premii rocznej.

W 2017 r. w PGNiG nie było zwolnień grupowych oraz nie odnotowano sporów zbiorowych.